KARTA KWALIFIKACYJNA, OŚWIADCZENIA

0

Prosimy o wypełnienie karty kwalifikacyjnej przed Lekarza Diabetologa oraz oddanie Kierownikowi Drużyny

do końca marca 2017r.

 karta-kwalifikacyjna

 pobierz-25x25  POBIERZ PLIK PDF  pobierz-25x25  POBIERZ PLIK WORD

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

oswiadczenia

pobierz-25x25  POBIERZ PLIK PDF