REGULAMIN

0

Regulamin I Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą w Piłce Nożnej.

 1. Organizatorzy:
 • Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wielkopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i Polskie Towarzystwo Diabetologiczne
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej

Partnerem I Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą w Piłce Nożnej jest firma Novo Nordisk.

 1. Termin i miejsce:
 • 28-30 kwietnia 2017 r.
 • Gniezno, obiekty sportowe GOSiR przy ul. Strumykowej
 1. Uczestnictwo:
 • Zorganizowane grupy zawodników reprezentujące poszczególne miasta, Stowarzyszenia Pacjentów lub Ośrodki Diabetologiczne.
 • W Mistrzostwach mogą uczestniczyć dziewczynki i chłopcy z cukrzycą, którym może towarzyszyć jeden rodzic lub opiekun. Mecze rozegrane zostaną w następujących kategoriach wiekowych
 • 7- 9 r.ż. – roczniki 2008-2010
 • 10-13 r.ż. – roczniki 2004-2007
 • 14-17 r.ż. – roczniki 2000-2003
 • Drużyna w każdej kategorii wiekowejmoże liczyć od 6 do 10 zawodników. Liczba zawodników grających na boisku w poszczególnych kategoriach wiekowych zostanie podana po zamknięciu listy uczestników.
 • Kierownik każdej drużyny powinien do 15.02.2017r. przesłać podpisaną kartę zgłoszeniową drużyny, zawierającą nazwę drużyny, dane osoby zgłaszającej oraz listę uczestników (karta w linku Zgłoszenie do Mistrzostw)
 • Kierownik każdej drużyny powinien przed Mistrzostwami (najpóźniej 28.04.2017r.) przedstawić organizatorom podpisaną Kartę Zgłoszeniową Drużyny zawierającą listę zawodników oraz oświadczenie dotyczące zgody opiekunów prawnych każdego zawodnika ze swojej drużyny na udział w Mistrzostwach. Podpisana Karta Zgłoszeniowa Drużyny jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu I Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą w Piłce Nożnej.
 • Każdy uczestnik musi posiadać aktualną legitymację szkolną.
 • Wszystkie drużyny w miarę możliwości powinny posiadać stroje sportowe.
 • Organizatorzy zastrzegają, że na strojach sportowych zawodników, nie mogą być umieszczane reklamy producentów leków i sprzętu medycznego. Reklamowanie firm sponsorujących spoza obszaru medycznego jest dozwolone.
 1. System rozgrywek
 • W Mistrzostwach weźmie udział maksymalnie 8 drużyn w poszczególnych kategoriach
 • W każdej kategorii drużyny zostaną podzieleni na dwie grupy
 • W grupach rozgrywki odbywają się na zasadach każdy z każdym
 • Pierwsze dwa zespoły z każdej grupy awansują do półfinałów, drużyny z dalszych miejsc zagrają mecze o poszczególne miejsca
 1. Punktacja
 • Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, remis 1 punkt, porażkę 0 punktów
 • W rozgrywkach grupowych kolejność zespołów ustalona zostanie na podstawie ilości punktów, w przypadku, gdy dwie drużyny uzyskają tyle samo punktów decydować będzie bezpośredni pojedynek, stosunek bramek strzelonych do straconych, większa liczba strzelonych bramek.
 • W przypadku uzyskania przez więcej drużyn tylu samych punktów o kolejności będzie decydować: stosunek bramek strzelonych do straconych, większa liczba strzelonych bramek, w przypadku takiego samego bilansu rozstrzygną rzuty karne
 1. Przepisy gry:

Mecze odbywają się wg obowiązujących Przepisów Gry w Piłkę Nożną:

 • Spalony nie obowiązuje
 • Drużyny rozgrywają mecz w 6 osobowych składach ( 5 zawodników w polu + bramkarz ) – liczba zawodników grających na boisku może ulec zmianie po zamknięciu liczby uczestników
 • Warunkiem zezwolenia na mecz oraz kontynuowanie jest minimum 4 graczy na polu gry (3 zawodników + bramkarz )
 • Zmiany odbywają się system hokejowym ( zmiany powrotne )
 • Czas gry: 2 x 15min z przerwą na zmianę stron boiska
 • Obowiązuje gra w obuwiu przeznaczonym do gry na boisku typu Orlik: korki piłkarskie typu lanki, turfy, halówki
 • Wymiary bramek: 5m x 2m
 • Wielkość piłki: nr 4 kategoria 7- 9r.ż.; nr 5 pozostałe kategorie
 • Pole karne: 15 x 9 m
 • Rzuty karne: 9m
 • Rzuty z autu wykonywane są nogą z podłoża
 • Bramkarz wznawia grę po wyjściu piłki przez linię bramkową dowolnie ręką lub nogą z podłoża
 • Podczas wykonywania stałych fragmentów gry przeciwnicy muszą znajdować się co najmniej w odległości 5m

Kary czasowe:

 • 2 minuty ( drużyna gra w osłabieniu przez 2 minuty lub do utraty bramki )
 • Wykluczenie ( drużyna gra w osłabieniu przez 5 minut lub do utraty bramki ) zawodnik wykluczony nie może powrócić już na boisko
 • Jeżeli zawodnik w danym meczu otrzyma 2 x 2 minuty to może w meczu nadal wystąpić, ale za trzecim razem następuje wykluczenie.
 • Wulgaryzmy karane są karą czasową lub wykluczeniem decyzja należy do sędziego
 • Sędzia może od razu wykluczyć zawodnik z meczu
 • Pozostałe zasady gry zgodnie z obowiązującymi Przepisami Gry w Piłkę Nożną
 1. Koszt udziału w Mistrzostwach:
 • 100 zł dla zawodnika
 • 200 zł dla zawodnika z rodzicem
 • Organizatorzy zapewniają: udział w 3dniowym turnieju, 2 noclegi dla dziecka i rodzica ( 28/29 i 29/30.04.2017r ), wyżywienie w sobotę ( śniadanie, obiad, kolacje z grillem) i niedzielę (śniadanie i obiad ), konsultację specjalisty medycyny sportowej
 • Wpłaty należy dokonać do 28.02.2017r. – nr konta jest podany w linku „Zgłoszenie do Mistrzostw”
 1. Postanowienia końcowe:
 • W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie przyjmuje się, że decyzje podjęte przez Organizatora są ostateczne.
 • Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji z turnieju lub walkower. Karę orzeka organizator.
 • Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec zawodników uczestniczących w Mistrzostwach.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy bez opieki w szatniach, na trybunach i w innych miejscach na terenie obiektu.
 • Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną podczas trwania Mistrzostw wyłącznie w trakcie rozgrywek i w obrębie obiektów sportowych.
 • Za szkody powstałe w szatniach odpowiada opiekun drużyny

 

Pamiętaj liczy się przede wszystkim dobra zabawa a nie wynik